Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ NZDUSD ngày 28/02/2019

Cặp ngoại tệ NZDUSD vẫn đang di chuyển với cấu trúc điều chỉnh, chưa có dấu hiệu bứt phá ra khỏi vùng điều chỉnh này. Suốt 3 ngày vừa qua giá liên tiếp không phá nổi cản Fibo 23.6. Kết thúc phiên ngày hôm qua đã xuất hiện mẫu hình Bearish Outside bar, tôi dự báo con sóng (b) sẽ kết thúc ở vùng giá này. Canh giá điều chỉnh về vùng 0.6857-0.6867 để tiếp tục bán cho cặp NZDUSD trong quá trình hình thành con sóng (c) mục tiêu thử nghiệm vùng 0.6674.

NZD/USD