Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 28/02/2019

Cặp ngoại tệ EURUSD vẫn đang di chuyển trong kênh giá giảm. Đến thời điểm hiện tại cũng chưa có bất kỳ dấu hiệu nào có thể cho thấy cặp ngoại tệ EURUSD sẽ có dấu hiệu phá vỡ kênh giá giảm này. Tiếp tục canh bán cho cặp ngoại tệ EURUSD trong vùng 1.1374-1.1409 với mẫu hình đảo chiều mạnh. Về chủ đạo, tôi khuyến cáo khi giá hoàn tất con sóng (b) sẽ canh bán xuống cho cặp EURUSD. Canh giá điều chỉnh về vùng 1.1383-1.1393 xuất hiện tín hiệu đảo chiều tiếp tục bán xuống cho cặp EURUSD.

EUR/USD