Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ AUDUSD ngày 01/03/2019

Trong phiên ngày hôm qua 28/02/2019 tôi có nhận định “cặp ngoại tệ AUDUSD vẫn đang di chuyển với cấu trúc mô hình dạng Vai Đầu Vai. Liên tiếp 3 phiên ngày đầu tuần giá chưa phá vỡ được biên trên kênh giá này. Kết thúc phiên ngày hôm qua giá hình thành cây Bearish Outside bar ủng hộ xu hướng giảm còn tiếp diễn”. Vẫn tiếp tục canh bán cho cặp AUDUSD mục tiêu giá thử nghiệm vùng 0.6955

AUD/USD