Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ AUDUSD ngày 06/03/2019


Cặp ngoại tệ AUDUSD như nhận định trong phiên ngày hôm qua giá về thử nghiệm vùng 0.7058 sau đó cho rút bóng điều chỉnh. Cặp AUDUSD vẫn đang trong quá trình hình thành con sóng b). Mức 0.7020 khá tốt hỗ trợ cho AUDUSD điều chỉnh. Tôi vẫn nhận định cặp AUDUSD muốn phá vỡ hỗ trợ 0.7020 về thử nghiệm 0.6955 để hoàn tất mô hình Vai Đầu Vai.

AUD/USD