Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ GBPUSD ngày 11/03/2019

Cặp ngoại tệ GBPUSD đang nằm tại vùng 1.2990. Vùng hỗ trợ khá tốt cho cặp ngoại tệ này 1.2993-1.2908, nếu phá vỡ vùng hỗ trợ này thì khả năng giá sẽ giảm sâu. Tuy nhiên, tôi dự báo vùng 1.2993-1.2908 có khả năng sẽ kết thúc con sóng b) của con sóng C) bởi cấu trúc abc xuất hiện trong quá trình hình thành bước sóng a) biên độ 1.2772-1.3350. Tôi thiên vị xu hướng tăng điều chỉnh của cặp GBPUSD sẽ vẫn được hình thành. Canh tín hiệu tại vùng 1.2993-1.2908

GBP/USD