Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ USDCHF ngày 11/03/2019

Cặp ngoại tệ USDCHF vẫn đang trong quá trình hoàn tất con sóng e) với mô hình tam giác. Giá đang tiến sát với đường biên trên của mô hình tam giác này mục tiêu vẫn tiêu thử nghiệm vùng 1.0170.

USD/CHF