Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ GBPUSD ngày 12/03/2019

Trong phiên ngày hôm qua chúng ta đã có một chiến lược rất thành công đối với cặp ngoại tệ GBPUSD với biên độ hơn 300 pip khi tôi khuyến cáo canh mua tại vùng 1.2993-1.2908. Đây là vùng hỗ trợ rất tốt đối với cặp GBPUSD. Với mô hình tam giác tăng bước sóng 5 sẽ tiến về biên trên của mô hình tam giác tăng này. Canh điều chỉnh tiếp tục mua lên đối với cặp GBPUSD mục tiêu thử nghiệm vùng 1.3500.

GBP/USD