Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 12/03/2019

Cặp ngoại tệ EURUSD xuất hiện mẫu hình Inside bar trong khung thời gian D1, trong phiên ngày hôm qua giá vẫn tiếp tục hình thành mô hình điều chỉnh với cấu trúc 3 sóng và sẽ hỗ trợ cho cặp EURUSD giảm. Canh tín hiệu tại vùng 1.284-1.296, xuất hiện tín hiệu đảo chiều sẽ canh bán cho cặp EURUSD. Như một số bài viết trước tôi đã đề cập đến là khả năng mô hình sóng Sói sẽ xuất hiện trong con sóng c) của cặp ngoại tệ EURUSD. Canh vùng 1.1157-1.1115 để mua trở lại cho cặp ngoại tệ này.

EUR/USD