Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ USDCHF ngày 12/03/2019

Cặp ngoại tệ USDCHF vẫn kế hoạch giao dịch trong phiên ngày hôm qua “Cặp ngoại tệ USDCHF vẫn đang trong quá trình hoàn tất con sóng e) với mô hình tam giác. Giá đang tiến sát với đường biên trên của mô hình tam giác này mục tiêu vẫn tiêu thử nghiệm vùng 1.0170”.

USD/CHF