Nhận định xu hướng EUR/NZD ngày 13/03/2019

Giá EUR/NZD bật tăng tương đối vào ngày hôm qua, và hồi về tương tác với Cản tâm lý rồi nhú lên. Mặc dù Giá vẫn còn trong xu hướng Downtrend, nhưng dự báo EUR/NZD sẽ tăng thêm một đoạn sóng nhỏ nữa, khuyến nghị Nhà đầu tư canh bắt đoạn sóng Giá này để chiếm lợi nhuận. Ước lượng, canh Buy tại 1.649x, kỳ vọng chốt lời tại 1.657x, cắt lỗ tại 1.6450. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

EUR/NZD