Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ AUDUSD ngày 14/03/2019

Cặp ngoại tệ AUDUSD di chuyển với cấu trúc điều chỉnh có dạng abc. Tôi khuyến cáo tiếp tục canh bán trở lại đối với cặp ngoại tệ này tại vùng 0.7095-0.7120, cắt lỗ trên vùng 0.7125 mục tiêu thử nghiệm 0.6987.

AUD/USD