Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 14/03/2019

Thật khó để có thể thay đổi chiến lược canh mua đối với cặp EURUSD khi đợt tăng 4 phiên gần đây đều mang tính chất sóng điều chỉnh. Với mô hình Tam giác chéo kết thúc sẽ có cấu trúc 3-3-3-3-3. Bước sóng cuối cùng như tôi dự báo mới chỉ hoàn tất sóng a khi về vùng mục tiêu 1.1212. Tôi vẫn dự báo sẽ có một đợt giảm nữa để hoàn tất chu kỳ. Tiếp tục canh bán cho cặp ngoại tệ EURUSD.

EUR/USD