Nhận định xu hướng Gold ngày 15/03/2019

Giá Gold bật cản và bật tăng tương đối mạnh, hiện tại Giá dừng nghỉ tương tác với MA-50, dự báo Gold sẽ bật tăng tương đối theo áp lực Giá tăng trước đó. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy Gold để chiếm lợi nhuận. Ước lượng, Buy Gold tại 1302.00, kỳ vọng chốt lời tại 1309.00, cắt lỗ tại 1299.00. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

GOLD