Nhận định xu hướng USD/JPY ngày 18/03/2019

Giá USD/JPY đang vào giai đoạn sóng giảm, Giá tương tăng hồi và tương tác với MA rồi cho tín hiệu nhú giảm. Từ đây, dự báo USD/JPY giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell để chiếm lợi nhuận. Ước lượng, canh Sell tại 111.60, kỳ vọng chốt lời tại 111.30, cắt lỗ tại 111.70. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

USD/JPY