Nhận định xu hướng AUD/NZD ngày 18/03/2019

Giá AUD/NZD hồi giảm sau khi tăng mạnh một đoạn sóng. Hiện tại, AUD/NZD tương tác với cản Demand và nhiều khả năng sẽ bật tăng tại cản này. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy Giá tại cản để chiếm lợi nhuận. Ước lượng, canh Buy tại 1.035x, kỳ vọng chốt lời tại 1.0380, cắt lỗ tại 1.0350. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

AUD/NZD