Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ AUDUSD ngày 20/03/2019

Cặp ngoại tệ AUDUSD di chuyển với cấu trúc điều chỉnh có dạng abc. Con sóng c tôi nhận định khả năng sẽ hình thành mẫu hình Ending. Trong kế hoạch giao dịch ngày 18/03/2019 tôi khuyến cáo tiếp tục canh bán trở lại đối với cặp ngoại tệ này tại vùng 0.7110-0.7123, mục tiêu thử nghiệm 0.6987. Giá đã di chuyển hơn 50 pip từ vùng tôi khuyến nghị canh bán. Tiếp tục giữ trạng thái bán cho cặp ngoại tệ AUDUSD.

AUD/USD