Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ NZDUSD ngày 20/03/2019

Tiếp theo kế hoạch giao dịch ngày 18/03/2019 tôi nhận định cặp ngoại tệ NZDUSD đang di chuyển điều chỉnh với cấu trúc sóng phức tạp, mô hình Tam giác gồm 5 bước sóng abcde. Khi hoàn tất sóng d) tại tại biên trên của mô hình Tam giác vùng 0.6865-0.6883 canh tín hiệu đảo chiều để tiếp tục bán xuống trong quá trình hình thành sóng e) mục tiêu thử nghiệm 0.6761. Tín hiệu đảo chiều pin bar từ chối biên trên của Tam giác. Lệnh bán di chuyển gần 40 pip. Tiếp tục bán cho cặp NZDUSD.

NZD/USD