Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 21/03/2019

Trong phiên ngày hôm qua tôi có dự báo canh tín hiệu vùng 1.1340-1.1360. Tuy nhiên, giá đã cho tín hiệu fakey từ chối hỗ trợ 1.1338 và phá vỡ biên trên đường xu hướng giảm. Con sóng C đã hoàn tất với cấu trúc 5 sóng di chuyển trong mô hình tam giác. Cấp độ sóng mới đang được hình thành với con sóng (1) khả năng sẽ thử nghiệm vùng 1.1490.

EUR/USD