Nhận định xu hướng EUR/AUD ngày 21/03/2019

Giá EUR/AUD hình thành cây nến đỏ khá dài dưới áp lực downtrend từ trước đó, sau khi Giá hồi tăng, Giá đã giảm phá qua chùm MA. Chỉ báo StepRSI, có đường xanh lớn nằm dưới đường đỏ thể hiện đang trong xu thế downtrend, và đường xanh nhỏ cắt xuống đường xanh lớn cho tín hiệu vào lệnh sell. Dự báo EUR/AUD sẽ giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell tại 1.5970, kỳ vọng chốt lời tại 1.5920, cắt lỗ tại 1.5995. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

EUR/AUD