Nhận định xu hướng GBP/USD ngày 25/03/2019

Giá GBP/USD trong H1 cuối tuần vừa rồi đã đã không tăng phá được cùng cản, đã chớm gãy tại vùng cản. Từ đó, dự báo GBP/USD sẽ gãy giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell. Tuy nhiên, vẫn có khả năng Giá đột ngột quay đầu bật tăng mạnh nếu có big news xuất hiện, khi đó Nhà đầu tư sẽ canh nhảy sớm và Buy lại ở vùng cận đỉnh Giá (gần điểm Sell thôi), tốt hơn Nhà đầu tư nên quan sát thêm H4. Đó là khả năng có thể xảy ra, Nhà đầu tư cần dự phòng tình huống mà thôi. Chúng ta canh Sell GBP/USD, ước lượng Sell tại 1.3171, kỳ vọng chốt lời tại TP1: 1.3111, TP2: 1.3035, cắt lỗ tại SL: 1.3225. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

GBP/USD