Nhận định xu hướng Gold ngày 27/03/2019

Giá Gold hình thành cặp nến đảo chiều theo hướng giảm, dưới áp lực xu hướng downtrend. Đáng chú ý, nếu nhìn rộng chart ra ta sẽ thấy mẫu hình WOLFE WAVE ở giá Gold, sẽ góp phần thúc đẩy Giá giảm. Từ đó, dự báo Gold sẽ giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell tại 1315, kỳ vọng chốt lời tại 1309-1309.50, cắt lỗ tại 1319. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

GOLD