Nhận định xu hướng USD/CHF ngày 20/02/2019

Giá USD/CHF hồi lên tương tác với cản, dưới áp lực khá mạnh của Dowtrend trước đó. Cũng như, Giá đã giảm đó trở lại 2 cây nến đó, từ đó dự báo USD/CHF sẽ giảm tiếp một khoảng sóng nối tiếp xu thế này hôm qua. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell tại 1.00080, kỳ vọng chốt lời tại 0.99890, cắt lỗ tại 1.00225. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

USDCHF