Nhận định xu hướng Gold ngày 01/04/2019

Giá Gold đang trong xu hướng Giảm, dựa vào cú gãy giảm nối tiếp downtrend trước đó, sau khi hồi tăng tương đối. Dự báo giai đoạn downtrend của Gold vẫn còn tiếp diễn, Gold sẽ còn giảm tương đối. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell Gold tại 1291, kỳ vọng chốt lời tại 1285, cắt lỗ tại 1294. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

GOLD