Nhận định xu hướng GBP/AUD ngày 02/04/2019

Giá GBP/AUD trong H1 cũng như cặp giá GBP/NZD đã hình thành mẫu hình “Đầu 2 vai” (Head&Shoulders), đây là cơ chế lực thúc đẩy Giá tăng tương đối. Ngoài ra, GBP/AUD đang tiến phá chùm MA, trạng thái hồi giảm rồi bật xanh phá MA là biểu hiện cho thấy lực tăng của Giá khá mạnh. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy tại 1.8465, kỳ vọng chốt lời tại 1.8550, cắt lỗ tại 1.8400. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

GBP/AUD