Nhận định xu hướng EUR/AUD ngày 03/04/2019

Giá EUR/AUD hồi tăng và tương tác với vùng “Cản trên” dưới áp lực downtrend, có tín hiệu nhú giảm khi tương tác với Cản này, từ đó dự báo EUR/AUD sẽ giảm tương đối. Ngoài ra, EUR/AUD còn tương tác với MA-50 &MA-100 và gãy giảm tại đây. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell tại 1.578x, kỳ vọng chốt lời tại TP1: 1.575x, TP2: 1.5705, cắt lỗ tại SL: 1.5818. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

EUR/AUD