Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ GBPCAD ngày 04/04/2019

Như trong kế hoạch ngày 02/04/2019 tôi có nhận định “Kết thúc tháng 3 với một mẫu hình nến Pin bar rất đẹp khi từ chối vùng Fibo Retracement 50 và 38.2%. trong khung thời gian tuần chúng ta cũng có bộ nến Fakey đặc biệt. Canh giá hồi về vùng 1.7500-1.7600 để bán tiếp cho cặp ngoại tệ này”. Giá đã về thử nghiệm lại toàn bộ vùng 1.7500-1.7600 và chưa có bất kỳ tín hiệu đảo chiều nào tại vùng này. Vùng kháng cự 1.7627-1.7690 là vùng rất quan trọng và tôi dự báo vùng này khả năng sẽ được tiếp tục thử nghiệm. Canh tín hiệu đảo chiều ở vùng này để bán cho cặp GBPCAD.