Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ NZDUSD ngày 20/02/2019

Cặp ngoại tệ NZDUSD trong phiên ngày hôm qua đã giảm trong đầu phiên sau đó cho tăng trở lại. Theo nhận định của tôi, bước giá tăng ngày hôm qua chỉ mang tính chất thử nghiệm lại cây pin bar của ngày 18/02/2019. Tiếp tục giữ trạng thái bán cho cặp NZDUSD như kế hoạch giao dịch với mô hình Vai đầu Vai mục tiêu 0.6674.

NZDUSD