Nhận định xu hướng GBP/JPY ngày 09/04/2019

Giá GBP/JPY giảm phá qua chùm MA, sau khi tương tác lần 2 với vùng cản trên. Từ đó dự báo GBP/JPY sẽ giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell tại 145.45, kỳ vọng chốt lời tại 144.8x, cắt lỗ tại 145.75. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

GBP/JPY