Nhận định xu hướng Gold ngày 09/04/2019

Giá Gold đã bật tăng, phá qua đường cản tâm lý, sau khi thành lập cặp nến đảo chiều. Từ đó, dự báo Gold sẽ còn tăng thêm một đoạn tương đối. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy tại 1301, kỳ vọng chốt lời tại TP1: 1305, TP2: 1309, cắt lỗ tại SL: 1296. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

GOLD