Nhận định xu hướng GBP/USD ngày 10/04/2019

Giá GBP/USD chịu sự tác động của cản dưới, bật tăng lên hình thành bán cung thứ 2, vừa chớm phá qua MA-50 cũng như đường cản tâm lý. Từ cơ chế lực này, cho thấy GBP/USD sẽ có lực tăng tương đối, dự báo GBP/USD sẽ tăng. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy tại 1.3070, kỳ vọng chốt lời tại TP1: 1.3105, TP2: 1.3135, cắt lỗ tại SL: 1.3045. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

GBP/USD