Nhận định xu hướng USD/JPY ngày 10/04/2019

Giá USD/JPY biến động Sideway dưới chùm MA và tương tác với cản tâm lý, dưới áp lực của xu hướng giảm. Dự báo USD/JPY sẽ giảm nối tiếp một đoạn sóng sau giai đoạn biến động ngang. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell để chiếm lợi nhuận, ước lượng Sell tại 111.15, kỳ vọng chốt lời tại 110.90, cắt lỗ tại 111.30. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!