Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 11/04/2019

Tiếp theo phân tích ngày hôm qua trong Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD “như tôi nhận định trong các Kế hoạch giao dịch gần đây có khuyến cáo canh bán là chủ đạo với cặp EURUSD. Trong khung thời gian H4, tỷ giá cặp ngoại tệ EURUSD đã hoàn tất các bước sóng điều chỉnh với mô hình zig zag, tôi dự báo trong phiên ngày hôm nay giá có nhịp giảm về 1.1235, cần có xác nhận con sóng điều chỉnh này đã kết thúc tại vùng Fibo 61.8 khi giá đóng cửa bên dưới vùng 1.1200”.  Tỷ giá thấp nhất trong phiên ngày hôm qua tại mức 1.1227 sau đó cho tăng trở lại. Tiếp tục canh bán cặp ngoại tệ EURUSD tại vùng 1.1330.

EUR/USD