Nhận định xu hướng GBP/USD ngày 12/04/2019

Giá GBP/USD chớm giảm đỏ, sau khi tương tác với đường cản xiên, cũng như tương tác với chùm MA, dự báo GBP/USD sẽ giảm tương đối. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell để chiếm lợi nhuận, ước lượng Sell tại 1.3065, kỳ vọng chốt lời tại TP1: 1.3030, TP2: 1.3010, cắt lỗ tại SL: 1.3085. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

GBP/USD