Nhận định xu hướng AUD/USD ngày 12/04/2019

Giá AUD/USD thành lập cặp nến đảo chiều theo hướng giảm ngay khi tương tác với đường MA, dưới áp lực của Xu hướng giảm. Dự báo AUD/USD giảm tương đối, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell tại 0.7130, kỳ vọng chốt lời tại 0.7105, cắt lỗ tại 0.7140. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

AUD/USD