Nhận định xu hướng Gold ngày 17/04/2019

Giá Gold có tín hiệu giảm trở lại bằng cây Nến đỏ, sau khi hồi tăng dưới áp lực của Xu Hướng Giảm. Dự báo Giá sẽ xanh nhẹ lên rồi sau đó giảm tương đối đến giảm sâu, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell để chiếm lợi nhuận. Ước lượng, Sell Gold tại 1276.50-1277, kỳ vọng chốt lời tại 1270.xx, cắt lỗ tại 1281.50. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

GOLD