Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ USDJPY ngày 18/04/2019

Trong video phân tích Kế hoạch giao dịch ngày 16/04/2019 tôi có nhận định canh giá điều chỉnh về vùng 111.48 để tiếp tục mua lên trong quá trình hình thành con sóng c). Đây là bước sóng cuối cùng trong quá trình hoàn tất con sóng c) mà tôi dự báo mục tiêu thử nghiệm vùng 113.5.

USD/JPY