Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 19/04/2019

Cặp ngoại tệ EURUSD như các bài viết trước tôi luôn khuyến cáo canh bán chủ đạo cho cặp ngoại tệ này. Trong phiên ngày hôm qua tỷ giá cặp EURUSD đã phá vỡ mẫu hình Inside bar và cho giảm. Canh giá điều chỉnh về vùng 1.1264-1.1273 để tiếp tục bán cho cặp ngoại tệ này. Cuối phiên ngày hôm nay cũng như thứ hai tuần tới dự báo không có biến động nhiều do có ngày lễ Thương Khó và Phục sinh.

EUR/USD