Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 23/04/2019

Cặp ngoại tệ EURUSD như các bài viết trước tôi luôn đề cập canh bán cho cặp ngoại tệ này. Con sóng (I) đã kết thúc tại vùng 1.1181. Con sóng (II) cũng đã kết thúc tại 1.1323. Tỷ giá cặp ngoại tệ EURUSD sẽ tiếp tục giảm trong quá trình hình thành con sóng (III) mục tiêu sẽ thử nghiệm 1.1110.

EUR/USD