Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ NZDUSD ngày 23/04/2019

Cặp ngoại tệ NZDUSD vẫn đang thử nghiệm lại vùng 0.6677 mà tôi dự báo trước đó khả năng về thử nghiệm vùng này là rất cao. Tỷ giá cặp NZDUSD vẫn tiếp tục tích lũy mức hỗ trợ rất tốt đối với cặp ngoại tệ này vùng 0.6648. Tôi sẽ canh mua chủ đạo cho cặp ngoại tệ này khi giá thử nghiệm vùng 0.6648.

NZD/USD