Nhận định xu hướng NZD/USD ngày 24/04/2019

Giá NZD/USD tương tác với cản trên, dưới áp lực của Xu hướng Giảm, do đó dự báo NZD/USD sẽ còn giảm nối tiếp tương đối. Ngoài ra, NZD/USD đang ở kề dưới đường xu hướng, cũng như Chùm MA, cho thấy Xu hướng Giảm đang còn được duy trì. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell tại 0.662x, kỳ vọng chốt lời tại TP1: 0.6600, TP2: 0.6580, cắt lỗ tại SL: 0.6650. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

NZD/USD