Nhận định xu hướng Oil ngày 24/04/2019

Giá Dầu giảm hồi tương tác với đường xu hướng, dưới áp lực XU HƯỚNG TĂNG, Giá bật nhú cho thấy tương tác tốt với đường xu hướng. Dự báo, giá Dầu sẽ tăng cao, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy để có lợi nhuận, ước lượng Buy Oil tại 66.05, kỳ vọng chốt lời tại 66.56, cắt lỗ tại 65.70. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

OIL