Nhận định xu hướng GBP/JPY ngày 25/04/2019

Giá GBP/JPY liên tục tương tác với chùm MA, dưới áp lực của Xu hướng Giảm, rồi giảm nối tiếp. Dự báo GBP/JPY sẽ giảm phá đáy cũ để hình thành đáy mới. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell tại 1.4450, kỳ vọng chốt lời tại TP1: 1.4410, TP2: 1.4375, cắt lỗ tại SL: 1.4494. Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

GBP/JPY