Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ USDCAD ngày 26/04/2019

Đối với cặp ngoại tệ USDCAD tôi vẫn khuyến cáo canh bán vùng 1.3524. Chưa có dấu hiệu nào báo đảo chiều mạnh. Tiếp tục chờ đợi tín hiệu cho kết thúc con sóng (B) tiếp tục bán dài hạn cho cặp ngoại tệ này.

USD/CAD