Kế hoạch giao dịch cặp XAUUSD ngày 26/04/2019

Tiếp theo phân tích trong Kế hoạch giao dịch cặp XAUUSD ngày 25/04/2019 tôi có khuyến cáo chờ hồi về vùng 1283-1287 xuất hiện tín hiệu đảo chiều cho kết thúc con sóng thứ 4 trong mô hình Tam giác chéo kết thúc sẽ bán trong nhịp hình thành sóng thứ 5. Vàng vẫn đang trong quá trình hồi điều chỉnh từ vùng 1271 đến 1282. Mục tiêu tôi dự báo 1288.5 xuất hiện tín hiệu đảo chiều bán cho Vàng.

XAU/USD