Kế hoạch giao dịch cặp XAUUSD ngày 30/04/2019

Tiếp theo bài phân tích trong Kế hoạch giao dịch cặp XAUUSD ngày 29/04/2019 tôi có nhận định Vàng trong phiên ngày hôm qua sẽ thử nghiệm vùng 1277.5. Kết thúc phiên ngày hôm qua mức giá thấp nhất Vàng về thử nghiệm 1277.9 rất sát so với dự báo của tôi. Đối với Vàng tôi vẫn ưu tiên lệnh bán, tuy nhiên hiện tại không phải thời điểm. Trong phiên ngày hôm nay Vàng sẽ lên thử nghiệm vùng 1288-1295. Đây là vùng mà tôi khuyến cáo tiếp tục canh bán cho Vàng.

GOLD