Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ NZDUSD ngày 21/02/2019

Cặp ngoại tệ NZDUSD đã xác nhận dấu hiệu cho giảm khi giá về thử nghiệm đường xu hướng trên của kênh giá. Mô hình giá có dạng Vai Đầu Vai đang tiếp tục được hình thành. Tiếp tục canh bán cho cặp ngoại tệ này mục tiêu chốt lời vùng 0.6674.

NZDUSD