Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 30/04/2019

Cặp ngoại tệ EURUSD vẫn đang đi đúng kế hoạch, tỷ giá đang điều chỉnh trong quá trình hình thành con sóng thứ IV mục tiêu thử nghiệm 1.1218-1.1241. Canh tín hiệu đảo chiều tại vùng 1.1218-1.1241 để tiếp tục bán cho cặp ngoại tệ này trong quá trình hoàn tất con sóng C mục tiêu thử nghiệm vùng 1.1051-1.1000.

EUR/USD