Kế hoạch giao dịch cặp XAUUSD ngày 01/05/2019

Tiếp theo bài phân tích trong Kế hoạch giao dịch cặp XAUUSD ngày 30/04/2019 tôi có nhận định  “Đối với Vàng tôi vẫn ưu tiên lệnh bán, tuy nhiên hiện tại không phải thời điểm. Trong phiên ngày hôm nay Vàng sẽ lên thử nghiệm vùng 1288-1295. Đây là vùng mà tôi khuyến cáo tiếp tục canh bán cho Vàng.” Tiếp tục canh vùng 1288-1295 để bán cho Vàng trong quá trình hình thành con sóng V.

XAU/USD