Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 01/05/2019

Tiếp theo phân tích trong Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 30/04/2019 tôi nhận định “cặp ngoại tệ EURUSD vẫn đang đi đúng kế hoạch, tỷ giá đang điều chỉnh trong quá trình hình thành con sóng thứ IV. Canh tín hiệu đảo chiều tại vùng 1.1218-1.1241 để tiếp tục bán cho cặp ngoại tệ này trong quá trình hoàn tất con sóng C mục tiêu thử nghiệm vùng 1.1051-1.1000.” Vẫn canh bán cặp EURUSD vùng 1.1218-1.1241 trong quá trình hình thành con sóng thứ V.

EUR/USD