Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ USDJPY ngày 02/05/2019

Cặp ngoại tệ USDJPY trong phiên ngày hôm qua trong Video phân tích tôi nhận định chủ đạo canh mua cho cặp ngoại tệ này trong quá trình hoàn tất con sóng cuối cùng c). Ngày trong phiên ngày hôm qua tỷ giá cặp USDJPY đã tăng trở lại khi về vùng 111.055. Tiếp tục tục canh mua trở lại cho cặp ngoại tệ này.

USD/JPY